+45 61 67 14 59 tim_majker@hotmail.com

SYDSJÆLLANDS
REPTILMESSE

REGLER …

Ulovlige dyr

Det er under ingen omstændigheder tilladt at bringe dyr der er ulovlige at holde, samt opdrætte i følge den danske lovgivning. Dette vil medføre direkte bortvisning, og i værste tilfælde en politianmeldelse.

Salg af dyr uden for kategori

Ønsker du at sælge andre dyr end krybdyr, skal der ansøges om særlig tilladelse hos Sydsjællands Reptilmesse, hvor du bedes specificere dine ønsker for salg. Emailen hedder: tim_majker@hotmail.com

Regler

På messen har vi en række regler som skal efterleves af vores sælgere, udstillere og besøgende. Da vi har med levende dyr og gøre vil brud på vores regelsæt medføre direkte bortvisning.

Sydsjællands Reptilmesse – Generelle regler

Gnavere (Mus, rotter, ildere, hamster, kaniner osv.

Da vi ønsker at holde dette til at være en reptil/krybdyrsmesse frabeder vi os tilmeldinger på mus, rotter, ildere og deslige. Vi kan strengt talt sige at vi ønsker ikke show mus/rotter som ikke må anvendes til foder til andre dyr. Der kan dog undtagelsesvis gives dispensation, hvis der er tale om eksotiske/sjældne gnavere. Der skal dog rettes henvendelse direkte til arrangøren via Kontakt siden.

Rygning / Spiritus

Al rygning indenfor på messen er ikke tilladt. Dette skal foregå udenfor. Spiritus må ligeledes ikke nydes på messen.

Betaling

Ved indsendelsen af tilmeldingen accepteres der at der er en betalingsfrist udover 30 dage før afholdelse af arrangementet. Hvis arrangementet aflyses bliver det fulde beløb tilbagebetalt til det konto nr. indbetalingen fandt sted fra.

Salg

Der må ikke sælges til personer under 16 år uden forældres samtykke. Forældre skal give lov til, samt overvære, handlen.

Skader

Evt. skader på bygning eller inventar skal erstattes af skadevolder.
Dyr der håndteres INDEN handel, har sælger fuldt ansvar derfor. Efter handel er det ejers eget ansvar.

Foderdyr

Foderdyr skal holdes i forsvarligt lukkede beholdere så de ikke kan slippe ud

Lovgivning og regler

Det er 100% sælgers/udstillers eget ansvar at have kendskab til de love og regler der er omkring de dyr/planter samt tilbehør der medbringes på messen. Arrangørerne af messen kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Der må ikke sælges/udstilles dyr der er omfattet af bilag A i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr 499 af 27. maj 1997 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handlen hermed (Washington-konventionen/CITES ) uden der er indhentet tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

– Dette betyder at der for alle “Bilag A” dyr, der fremvises eller sælges på messen, skal foreligge et gyldigt CITES -certifikat.

– Er man i tvivl om hvilket dyr der er omfattet af dette kan man tage kontakt til CITES kontor på 7254-2423 på hverdage mellem 9 og 12 eller via dette link.

Det er til hver tid sælgers/udstiller der bære det fulde ansvar for de dyr der sælges/udstilles på standen uanset ejerforholdet. De dyr hvor der er skiftet ejerforhold (solgt) bære ansvaret på ejer/køber.

Ved overdragelse af dyr skal der medfølge en passende pasningsanvisning hvis forlangt af køber.

Alle dyr (inkl foderdyr) skal opbevares i flugtsikre terrarier eller bokse.

Dyr der medbringes på messen gælder at dyrenes individuelle temperatur, vand og foderkrav er opfyldt under hele opholdet på messen.

– vand og sumplevende dyr skal have adgang til vand af passende temperatur

– Alle dyr der forefindes på messen skal kunne termoreguleres. Dvs at der skal forefindes varme under hver enkelt salgs/udstillings kasse. Dyr der ikke kræver vedvarende høj varme skal forefindes i kasser eller lignende hvor de kan komme væk fra varmekilden. Dyr må max optage 1/3 af pladsen i deres salgs/udstillings bokse. Der kan søges om dispensation på forhånd for dette. Denne dispensation skal forefindes på bordet, ved dyret, under hele messen. For at få denne dispensation skal der kunne fremvises skriftligt bevis fra fødevarestyrelsen på, at dyret ikke har behov for varme.

– opbevarings kasser/bure/terrarier skal være af sådanne størrelse at dyrene kan ligge/stå i naturlige stillinger.

– alle dyr der kræver det, herunder især pattedyr, skal have adgang til frisk vand.

Terrarie, akvarie, bur forhold

Alle terrarie/akvarie/bure skal

– Være hygiejniske

– ikke overfyldte

– indretningen må ikke kunne skade dyrene

– Størrelse og indretning er tilpasset de enkelte dyrs behov

Reklame

Det er kun tilladt at reklamere for egne varer/butikker på messen.

Det er ikke tilladt at reklamere for andre messer med mindre andet er aftalt med arrangøren.

Al reklame må kun forefindes på egen stand. Ingen ophængte plakater eller lignende på vægge eller andet. Omdeling af flyers er ej heller tilladt. Medmindre andet er aftalt med arrangøren.

TILMELD NÆSTVED

Gå direkte til tilmeldingen for vores reptilmesser i Næstved.

TILMELD VEJLE

Gå direkte til tilmeldingen for vores reptilmesser i Vejle

ULOVLIGE DYR

Nogle specifikke dyr er ikke lovlige at medbringe på Sydsjællands reptilmesse. Du kan se den komplette liste nedenfor.

Har du husket at være opmærksom?

Vi ønsker naturligvis at alle vores besøgende, samt sælgere og udstiller får en så god oplevelse hos Sydsjællands Reptilmesse som overhovedet muligt. Derfor beder vi dig huske på vores regelsæt.

Udelukkelse

Medbringes der noget, som ikke er oplyst ved tilmelding til messen, kan du risikere udelukkelse uden yderligere varsel eller grundlag.

Bortvisning

Det er suverænt Reptilmessens personale, som afgører hvorvidt en overtrædelse er berettiget til direkte bortvisning uden yderligere information.